TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 09/12/2022

Trực tiếp xổ số đã kết thúc » Vui lòng quay lại vào ngày mai!...

Xổ số Bình Dương

Thứ Sáu ngày 09/12/2022

Giải đặc biệt 363913
Giải Nhất 02436
Giải Nhì 43772
Giải Ba 19179 06581
Giải Bốn 13521 18058 41044 59358
34126 97676 89717
Giải Năm 9381
Giải Sáu 1794 8613 0903
Giải Bảy 994
Giải Tám 73
Lô tô trực tiếp
03 13 13 17 21 26 36 44 58
58 72 73 76 79 81 81 94 94
Đầu Lô tô
0 03
1 13, 13, 17
2 21, 26
3 36
4 44
5 58, 58
6
7 72, 73, 76, 79
8 81, 81
9 94, 94
Đuôi Lô tô
0
1 21, 81, 81
2 72
3 03, 13, 13, 73
4 44, 94, 94
5
6 26, 36, 76
7 17
8 58, 58
9 79

Xổ số Trà Vinh

Thứ Sáu ngày 09/12/2022

Giải đặc biệt 100662
Giải Nhất 31476
Giải Nhì 22190
Giải Ba 18833 75503
Giải Bốn 65901 00065 60088 62818
28614 20263 76810
Giải Năm 2236
Giải Sáu 1262 9702 6921
Giải Bảy 273
Giải Tám 48
Lô tô trực tiếp
01 02 03 10 14 18 21 33 36
48 62 62 63 65 73 76 88 90
Đầu Lô tô
0 01, 02, 03
1 10, 14, 18
2 21
3 33, 36
4 48
5
6 62, 62, 63, 65
7 73, 76
8 88
9 90
Đuôi Lô tô
0 10, 90
1 01, 21
2 02, 62, 62
3 03, 33, 63, 73
4 14
5 65
6 36, 76
7
8 18, 48, 88
9

Xổ số Vĩnh Long

Thứ Sáu ngày 09/12/2022

Giải đặc biệt 779683
Giải Nhất 67258
Giải Nhì 24899
Giải Ba 82589 67826
Giải Bốn 20172 63559 26645 57742
53077 11981 03503
Giải Năm 0429
Giải Sáu 4248 0900 4089
Giải Bảy 115
Giải Tám 19
Lô tô trực tiếp
00 03 15 19 26 29 42 45 48
58 59 72 77 81 83 89 89 99
Đầu Lô tô
0 00, 03
1 15, 19
2 26, 29
3
4 42, 45, 48
5 58, 59
6
7 72, 77
8 81, 83, 89, 89
9 99
Đuôi Lô tô
0 00
1 81
2 42, 72
3 03, 83
4
5 15, 45
6 26
7 77
8 48, 58
9 19, 29, 59, 89, 89, 99