ngày

Soi cầu MB, 3 ngày trước 30/09/2022

Đầu 0 00
1 lần
02
2 lần
03
5 lần
07
1 lần
08
2 lần
09
1 lần
Đầu 1 10
1 lần
11
1 lần
12
5 lần
13
3 lần
14
6 lần
16
2 lần
17
2 lần
18
1 lần
Đầu 2 22
2 lần
23
4 lần
24
1 lần
25
2 lần
26
3 lần
27
4 lần
28
3 lần
29
3 lần
Đầu 3 30
1 lần
32
5 lần
33
8 lần
34
3 lần
35
3 lần
36
2 lần
37
2 lần
38
4 lần
39
1 lần
Đầu 4 41
2 lần
43
3 lần
45
3 lần
46
4 lần
47
2 lần
48
4 lần
49
1 lần
Đầu 5 52
4 lần
53
3 lần
54
4 lần
56
1 lần
57
2 lần
58
2 lần
Đầu 6 60
1 lần
61
1 lần
62
5 lần
63
5 lần
64
5 lần
65
1 lần
66
7 lần
67
14 lần
68
4 lần
69
2 lần
Đầu 7 70
1 lần
72
4 lần
73
4 lần
74
2 lần
76
8 lần
77
5 lần
78
1 lần
79
2 lần
Đầu 8 82
11 lần
83
8 lần
84
1 lần
85
2 lần
86
4 lần
87
7 lần
88
3 lần
89
5 lần
Đầu 9 90
1 lần
91
3 lần
92
6 lần
93
4 lần
94
4 lần
95
4 lần
96
7 lần
97
10 lần
98
4 lần
99
2 lần

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 5 » XS MB ngày 29-9-2022

ĐB 92129
G1 68334
G2 70735 51228
G3 30792 09411 13941
98786 31667 15756
G4 3837 4684 8365 2866
G5 7969 2248 2682
1783 9037 4282
G6 522 777 486
G7 26 03 94 76

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

KQXSMB » SXMB thứ 4 » XS MB ngày 28-9-2022
ĐB 41946
G1 37992
G2 99881 91950
G3 49017 20483 16317
30969 39736 05788
G4 9513 1650 8588 6805
G5 7872 2543 5183
9311 7738 9622
G6 942 348 751
G7 23 76 66 37

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

Xổ số MB » SXMB thứ 3 » XS MB ngày 27-9-2022
ĐB 77390
G1 44227
G2 07899 14634
G3 63455 73781 29319
20235 27180 54670
G4 9671 9583 6464 8484
G5 8179 7748 8340
8528 5731 5985
G6 248 744 402
G7 20 92 88 50

4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

Kết quả MB » SXMB thứ 2 » XS MB ngày 26-9-2022
ĐB 93712
G1 06763
G2 50213 34368
G3 32501 94496 09495
19650 16988 69377
G4 6160 0094 1043 2015
G5 2987 0826 6345
2156 3187 9763
G6 884 736 215
G7 62 69 61 05