ngày

Soi cầu MB, 3 ngày trước 02/10/2020

Đầu 0 00
5 lần
01
9 lần
02
9 lần
03
4 lần
04
4 lần
05
2 lần
06
8 lần
07
4 lần
08
8 lần
09
10 lần
Đầu 1 10
7 lần
11
6 lần
12
6 lần
13
3 lần
14
3 lần
15
2 lần
16
6 lần
17
1 lần
18
6 lần
19
5 lần
Đầu 2 20
1 lần
21
6 lần
22
2 lần
23
3 lần
24
2 lần
25
3 lần
26
7 lần
27
1 lần
28
7 lần
29
5 lần
Đầu 3 30
3 lần
31
1 lần
32
2 lần
33
3 lần
34
4 lần
35
1 lần
36
6 lần
37
2 lần
38
2 lần
39
9 lần
Đầu 4 40
6 lần
41
8 lần
42
4 lần
43
3 lần
44
12 lần
45
1 lần
46
12 lần
47
3 lần
48
3 lần
49
15 lần
Đầu 5 51
1 lần
52
2 lần
53
1 lần
56
2 lần
59
2 lần
Đầu 6 60
1 lần
61
4 lần
64
3 lần
66
3 lần
68
3 lần
69
2 lần
Đầu 7 70
2 lần
71
7 lần
72
1 lần
73
4 lần
74
1 lần
75
2 lần
76
4 lần
77
2 lần
78
7 lần
79
7 lần
Đầu 8 80
1 lần
81
3 lần
82
2 lần
84
1 lần
85
1 lần
86
2 lần
Đầu 9 90
8 lần
91
10 lần
92
1 lần
93
4 lần
94
1 lần
95
3 lần
96
11 lần
97
3 lần
98
10 lần
99
10 lần

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 5 » XS MB ngày 1-10-2020

ĐB 03418
G1 94194
G2 66790 17023
G3 73037 94292 39168
44134 44372 48295
G4 9929 3101 9067 0002
G5 9860 0542 5834
0323 9216 4065
G6 969 118 886
G7 16 63 89 61

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

KQXSMB » SXMB thứ 4 » XS MB ngày 30-9-2020
ĐB 64268
G1 90923
G2 96597 86668
G3 42612 48592 79845
95576 87854 75671
G4 4348 0647 6923 6488
G5 4943 7021 8549
1240 6108 2375
G6 721 353 311
G7 05 19 02 58

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

Xổ số MB » SXMB thứ 3 » XS MB ngày 29-9-2020
ĐB 59323
G1 12312
G2 58611 02021
G3 14381 85133 78198
45491 32380 54197
G4 0748 5768 4410 3042
G5 3128 3797 9060
3483 4494 6872
G6 400 339 789
G7 19 36 93 42

4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

Kết quả MB » SXMB thứ 2 » XS MB ngày 28-9-2020
ĐB 96331
G1 53485
G2 55959 13496
G3 26088 63136 05285
23649 17176 19790
G4 1957 3708 4458 1599
G5 6982 2221 9456
2549 3116 6304
G6 423 238 678
G7 38 84 98 39