ngày

Soi cầu MB, 3 ngày trước 26/01/2021

Đầu 0 00
4 lần
01
1 lần
02
1 lần
03
1 lần
04
1 lần
05
1 lần
07
1 lần
08
1 lần
09
3 lần
Đầu 1 10
3 lần
11
3 lần
12
3 lần
13
6 lần
14
3 lần
15
2 lần
16
4 lần
17
8 lần
18
5 lần
19
2 lần
Đầu 2 20
3 lần
21
1 lần
22
1 lần
23
5 lần
24
1 lần
25
2 lần
26
3 lần
28
6 lần
29
1 lần
Đầu 3 30
2 lần
31
1 lần
33
5 lần
35
1 lần
36
3 lần
37
3 lần
38
2 lần
39
1 lần
Đầu 4 40
4 lần
41
2 lần
42
1 lần
43
8 lần
44
3 lần
45
1 lần
46
2 lần
47
4 lần
48
4 lần
49
2 lần
Đầu 5 51
2 lần
52
1 lần
53
4 lần
56
3 lần
57
3 lần
58
2 lần
59
1 lần
Đầu 6 60
2 lần
61
3 lần
62
2 lần
63
8 lần
64
1 lần
65
2 lần
66
2 lần
67
3 lần
68
10 lần
69
2 lần
Đầu 7 70
2 lần
71
8 lần
72
2 lần
73
11 lần
74
6 lần
75
6 lần
76
1 lần
77
6 lần
78
10 lần
79
5 lần
Đầu 8 80
1 lần
81
4 lần
82
2 lần
83
4 lần
85
4 lần
86
1 lần
87
7 lần
88
3 lần
Đầu 9 91
3 lần
92
1 lần
93
4 lần
95
3 lần
96
1 lần
97
3 lần
98
5 lần
99
1 lần

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 2 » XS MB ngày 25-1-2021

ĐB 00157
G1 76628
G2 49479 57764
G3 98479 33581 30972
70416 42514 76196
G4 1275 1438 1083 3981
G5 7266 7787 7183
0098 3239 7914
G6 836 179 033
G7 19 05 88 55

2. Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình

KQXSMB » SXMB chủ nhật » XS MB ngày 24-1-2021
ĐB 45883
G1 11884
G2 06052 25341
G3 13947 82242 73553
11471 63635 21620
G4 7327 7779 4290 9307
G5 1778 2827 1088
0949 2155 4264
G6 501 314 381
G7 56 53 26 74

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

Xổ số MB » SXMB thứ 7 » XS MB ngày 23-1-2021
ĐB 57860
G1 70031
G2 56407 68115
G3 30928 93562 53443
65324 88899 01181
G4 3133 6718 0968 4542
G5 4768 3530 9114
2694 2311 0920
G6 146 648 511
G7 30 22 81 96

4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng

Kết quả MB » SXMB thứ 6 » XS MB ngày 22-1-2021
ĐB 09264
G1 84081
G2 02515 40551
G3 50923 52161 94571
45049 22063 12002
G4 2350 7495 3382 3957
G5 4240 9067 6766
4874 6126 8781
G6 975 649 138
G7 99 66 79 86