ngày

Soi cầu MB, 3 ngày trước 04/02/2023

Đầu 0 01
2 lần
02
1 lần
03
4 lần
04
1 lần
05
2 lần
06
2 lần
07
2 lần
08
3 lần
09
5 lần
Đầu 1 10
1 lần
11
4 lần
12
8 lần
13
5 lần
14
2 lần
15
9 lần
16
4 lần
17
8 lần
18
4 lần
19
5 lần
Đầu 2 20
1 lần
21
3 lần
22
5 lần
23
6 lần
24
5 lần
26
3 lần
27
2 lần
28
3 lần
29
7 lần
Đầu 3 31
4 lần
32
5 lần
33
8 lần
34
7 lần
35
2 lần
36
4 lần
37
5 lần
38
1 lần
39
8 lần
Đầu 4 41
3 lần
42
2 lần
43
3 lần
44
2 lần
45
2 lần
46
2 lần
47
6 lần
49
2 lần
Đầu 5 50
3 lần
51
9 lần
52
12 lần
53
10 lần
54
3 lần
55
8 lần
56
4 lần
57
2 lần
58
3 lần
59
12 lần
Đầu 6 60
1 lần
61
1 lần
62
1 lần
63
5 lần
64
4 lần
65
1 lần
66
3 lần
67
5 lần
69
2 lần
Đầu 7 70
1 lần
71
4 lần
72
4 lần
73
6 lần
74
1 lần
75
5 lần
76
2 lần
77
1 lần
79
6 lần
Đầu 8 81
3 lần
82
5 lần
83
7 lần
84
3 lần
85
6 lần
86
2 lần
87
2 lần
88
2 lần
89
4 lần
Đầu 9 90
2 lần
91
8 lần
92
8 lần
93
11 lần
94
10 lần
95
7 lần
96
4 lần
97
10 lần
98
2 lần
99
7 lần

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 6 » XS MB ngày 3-2-2023

ĐB 52766
G1 79512
G2 12874 00591
G3 19739 53846 86931
48174 75976 36988
G4 9591 7194 9590 7739
G5 9894 3969 3811
5153 3349 3722
G6 561 446 237
G7 29 67 28 25

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

KQXSMB » SXMB thứ 5 » XS MB ngày 2-2-2023
ĐB 60755
G1 35682
G2 29934 63527
G3 36869 93254 18961
79187 66574 51138
G4 9942 3708 0879 3794
G5 1300 9770 4034
6902 1730 9819
G6 104 606 619
G7 51 19 90 89

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

Xổ số MB » SXMB thứ 4 » XS MB ngày 1-2-2023
ĐB 34838
G1 29989
G2 64285 65938
G3 54835 94648 82384
40292 70918 01062
G4 8441 1468 0916 5129
G5 6463 5037 7184
2312 3165 6247
G6 042 076 709
G7 74 54 61 06

4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

Kết quả MB » SXMB thứ 3 » XS MB ngày 31-1-2023
ĐB 30061
G1 21284
G2 95201 18959
G3 39371 85823 24941
22036 22477 18709
G4 1081 8622 3216 0868
G5 8908 5675 3757
0290 6421 3461
G6 940 315 055
G7 07 15 20 49