ngày

Soi cầu MB, 3 ngày trước 21/04/2021

Đầu 0 00
1 lần
01
6 lần
02
1 lần
04
1 lần
05
3 lần
07
5 lần
08
1 lần
09
2 lần
Đầu 1 10
1 lần
11
5 lần
13
3 lần
14
5 lần
15
10 lần
16
8 lần
17
13 lần
18
4 lần
19
10 lần
Đầu 2 20
1 lần
21
4 lần
22
1 lần
24
1 lần
25
5 lần
26
2 lần
27
6 lần
28
1 lần
29
4 lần
Đầu 3 30
1 lần
31
4 lần
32
5 lần
34
1 lần
35
3 lần
36
2 lần
37
1 lần
38
3 lần
39
6 lần
Đầu 4 40
1 lần
41
5 lần
43
4 lần
45
4 lần
46
2 lần
47
3 lần
48
3 lần
49
5 lần
Đầu 5 50
2 lần
51
9 lần
52
5 lần
53
8 lần
54
4 lần
55
9 lần
56
8 lần
57
15 lần
58
7 lần
59
18 lần
Đầu 6 60
2 lần
61
4 lần
62
2 lần
63
4 lần
65
4 lần
66
2 lần
67
7 lần
68
1 lần
69
8 lần
Đầu 7 70
2 lần
71
7 lần
72
5 lần
74
1 lần
75
3 lần
76
3 lần
77
2 lần
78
6 lần
79
6 lần
Đầu 8 81
4 lần
82
2 lần
83
1 lần
84
2 lần
85
3 lần
86
6 lần
87
5 lần
88
2 lần
89
8 lần
Đầu 9 90
1 lần
91
3 lần
92
1 lần
93
1 lần
94
1 lần
95
3 lần
96
4 lần
97
9 lần
98
3 lần
99
4 lần

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 3 » XS MB ngày 20-4-2021

ĐB 05475
G1 08566
G2 31533 85710
G3 76648 51671 93211
16079 10046 91920
G4 7051 8376 2365 8791
G5 8164 8112 8188
5990 9948 9713
G6 321 756 699
G7 10 47 59 37

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

KQXSMB » SXMB thứ 2 » XS MB ngày 19-4-2021
ĐB 81365
G1 37116
G2 91280 35840
G3 07090 54403 41109
10007 86098 89353
G4 5851 1113 7837 9569
G5 7119 2502 8400
7704 1188 6837
G6 548 974 553
G7 66 37 86 80

3. Kết quả xổ số miền bắc chủ nhật mở thưởng tại Thái Bình

Xổ số MB » SXMB chủ nhật » XS MB ngày 18-4-2021
ĐB 89500
G1 28554
G2 92570 49815
G3 04952 62208 76847
37635 17270 72952
G4 1889 1779 7211 6471
G5 4106 7177 3220
6116 9816 1575
G6 549 606 127
G7 08 56 62 30

4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 mở thưởng tại Nam Định

Kết quả MB » SXMB thứ 7 » XS MB ngày 17-4-2021
ĐB 10780
G1 90312
G2 85282 37689
G3 63252 45313 95705
84450 55399 24328
G4 7215 2880 2797 8358
G5 0429 5725 6738
0721 0729 7088
G6 800 534 683
G7 64 95 10 52