ngày

Soi cầu MB, 3 ngày trước 28/01/2022

Đầu 0 00
3 lần
01
5 lần
02
5 lần
03
4 lần
04
3 lần
05
5 lần
06
4 lần
07
4 lần
08
2 lần
09
4 lần
Đầu 1 10
3 lần
11
4 lần
12
4 lần
13
1 lần
14
8 lần
15
4 lần
16
4 lần
17
6 lần
18
5 lần
19
3 lần
Đầu 2 22
4 lần
23
2 lần
24
1 lần
26
1 lần
27
5 lần
28
1 lần
29
1 lần
Đầu 3 30
2 lần
31
3 lần
32
2 lần
33
5 lần
35
2 lần
36
1 lần
37
2 lần
38
4 lần
39
4 lần
Đầu 4 40
6 lần
41
4 lần
42
4 lần
43
4 lần
45
4 lần
46
3 lần
47
3 lần
48
6 lần
49
1 lần
Đầu 5 50
3 lần
51
5 lần
52
4 lần
53
2 lần
54
4 lần
55
1 lần
57
5 lần
58
5 lần
59
4 lần
Đầu 6 60
1 lần
61
3 lần
62
2 lần
63
2 lần
64
3 lần
65
1 lần
67
2 lần
Đầu 7 70
1 lần
72
2 lần
73
1 lần
74
2 lần
75
1 lần
76
2 lần
77
1 lần
78
2 lần
79
1 lần
Đầu 8 80
2 lần
81
6 lần
82
6 lần
83
1 lần
84
2 lần
85
2 lần
86
5 lần
87
6 lần
88
5 lần
89
3 lần
Đầu 9 90
1 lần
91
2 lần
92
6 lần
93
3 lần
94
1 lần
95
4 lần
96
4 lần
97
6 lần
98
5 lần
99
1 lần

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 5 » XS MB ngày 27-1-2022

ĐB 16440
G1 64351
G2 31055 80371
G3 49994 58565 01658
91439 28870 57232
G4 0349 9321 0866 1740
G5 2214 4528 9328
5316 2625 0233
G6 801 922 679
G7 47 76 01 71

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

KQXSMB » SXMB thứ 4 » XS MB ngày 26-1-2022
ĐB 98409
G1 61525
G2 04729 15344
G3 99637 27607 54052
79037 87494 62664
G4 9685 3585 8401 9944
G5 2343 8963 6818
6319 9068 7270
G6 924 747 122
G7 71 92 43 55

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

Xổ số MB » SXMB thứ 3 » XS MB ngày 25-1-2022
ĐB 20653
G1 56333
G2 40038 34350
G3 96331 94252 45089
47136 73920 77538
G4 5521 5976 3423 6058
G5 6515 0744 5366
9798 2399 6968
G6 024 059 767
G7 97 89 00 05

4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 2 mở thưởng tại Hà Nội

Kết quả MB » SXMB thứ 2 » XS MB ngày 24-1-2022
ĐB 97132
G1 87646
G2 25260 21753
G3 28002 83308 98610
04093 44259 70497
G4 3752 6705 8678 4699
G5 4697 8502 1413
4963 1700 8258
G6 594 825 198
G7 62 67 77 25