ngày

Soi cầu MB, 3 ngày trước 04/07/2020

Đầu 0 00
3 lần
01
3 lần
02
6 lần
03
2 lần
04
4 lần
05
1 lần
06
1 lần
07
7 lần
08
3 lần
09
5 lần
Đầu 1 10
4 lần
11
3 lần
12
13 lần
13
6 lần
14
7 lần
15
2 lần
16
4 lần
17
10 lần
18
13 lần
19
6 lần
Đầu 2 20
7 lần
21
4 lần
22
7 lần
23
5 lần
24
6 lần
25
8 lần
26
3 lần
27
8 lần
28
2 lần
29
4 lần
Đầu 3 32
3 lần
33
1 lần
34
1 lần
35
1 lần
38
1 lần
39
1 lần
Đầu 4 40
1 lần
41
3 lần
42
3 lần
43
3 lần
44
2 lần
45
3 lần
46
1 lần
47
4 lần
48
2 lần
49
1 lần
Đầu 5 50
5 lần
51
5 lần
52
8 lần
53
5 lần
54
2 lần
55
2 lần
56
2 lần
57
5 lần
58
1 lần
59
5 lần
Đầu 6 60
2 lần
61
1 lần
62
4 lần
63
2 lần
64
3 lần
68
5 lần
69
1 lần
Đầu 7 70
9 lần
71
6 lần
72
15 lần
73
5 lần
74
9 lần
75
5 lần
76
6 lần
77
11 lần
78
14 lần
79
12 lần
Đầu 8 80
5 lần
81
5 lần
82
10 lần
83
5 lần
84
4 lần
85
4 lần
86
5 lần
87
4 lần
88
6 lần
89
6 lần
Đầu 9 90
4 lần
91
3 lần
92
7 lần
93
2 lần
94
3 lần
95
2 lần
96
5 lần
97
9 lần
98
5 lần
99
5 lần

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 6 » XS MB ngày 3-7-2020

ĐB 58827
G1 67119
G2 20017 74828
G3 15849 42557 70152
05128 97170 90611
G4 4839 9882 7284 5102
G5 6746 0342 7729
9252 7816 7478
G6 789 958 247
G7 32 27 98 06

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

KQXSMB » SXMB thứ 5 » XS MB ngày 2-7-2020
ĐB 61129
G1 69904
G2 71780 01538
G3 21787 54690 70085
91151 57731 48787
G4 0101 6384 1856 7735
G5 1653 2824 2027
9922 1686 8012
G6 059 160 648
G7 76 51 95 79

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

Xổ số MB » SXMB thứ 4 » XS MB ngày 1-7-2020
ĐB 44435
G1 95361
G2 32743 77297
G3 45653 44668 14502
51671 45385 52095
G4 9221 5165 9374 1987
G5 3928 6088 8155
2749 3543 6596
G6 404 726 937
G7 86 91 00 55

4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 3 mở thưởng tại Quảng Ninh

Kết quả MB » SXMB thứ 3 » XS MB ngày 30-6-2020
ĐB 67229
G1 25778
G2 32027 27889
G3 07636 79150 57279
24619 02049 75693
G4 4617 4756 0475 0856
G5 2592 0619 0042
0371 9868 3630
G6 361 458 037
G7 10 53 36 64